Sykkeltur langs
TREUNGENBANEN

Pinsen 2001

Treungen stasjon Pinsen 2001 hadde jeg to sykkelturer langs den øvre del av Treungenbanen. Begge dagene parkerte jeg bilen i jernbanens gamle grustak like nord for Bjorevja, omtrent midtveis mellom Treungen og Åmli.

1. pinsedag syklet jeg nordover til Treungen og tilbake. Det meste av traséen ligger her relativt uberørt; noe blir nyttet til gård-/skogsbilveg. Svært lite er her lagt under asfalt. Vanntårnet Treungen stasjon Enkelte steder var traséen nesten gjengrodd av skog. Her var det til dels vanskelig å ta seg fram. Sanden som var bruket til ballast, var relativt løs og gjorde det tungt å sykle. I 2003 ble den nordligste delen, fra Tjønnefoss til sør for Treungen, gruset på nytt og gjort om til sykkelveg.
Vanntårnet og Lokkstallen på Treungen er restaurert som kulturbygg og "Tusenårssted" i Nissedal kommune.

2. pinsedag syklet jeg til Simonstad og tilbake. Det aller meste av selve jernbanen-traséen ligger her under asfalt eller er ødelagt av vegbygging.

Jeg legger ut noen bilder fra turen, og starter der jernbaneskinnene slutter; på Simonstad.

Tilbake til startside

Dersom du klikker på bildene, får du se en større utgave.

/

Bilde 1
Simonstad. Innkjøring fra sør Bilde 4
Åmli stasjon Bilde 7
Ferjesundet hlp. Bilde 10
Seljås st. Privet/uthus Bilde 13
Øy stasjon Bilde 16
Mot Gaukås st. fra sør Bilde 19
Tunnelen ved Espebu Bilde 22
Høgfoss bru Bilde 25
Langs Nisserelva nord for Tjønnefoss

Bilde 2
Simonstad. Her lå stasjonen Bilde 5
Åmli stasjon Bilde 8
"Moderne bane" v.Ferjesundet Bilde 11
Sandå stasjon Bilde 14
Fra sandtaket ved Bjorevja Bilde 17
Gaukås stasjon Bilde 20
Smekkert bruarbeid Bilde 23
Tømmerrenne n. Høgfoss bru Bilde 26
Innkjøring til Treungen stasjon fra sør

Bilde 3
Simonstad. Vanntårnet Bilde 6
Åmli bru Bilde 9
Seljås stasjon Bilde 12
Bru over Karlsåna v. Øy Bilde 15
"Sidesporet" til sandtaket Bilde 18
Gaukås st. sett fra Rv 41 Bilde 21
Innkjøring Høgfoss bru fra sør Bilde 24
Tjønnefoss stasjon Bilde 27
Lokkstall og vanntårn Treungen


Bilde 81
Sandå st. Privet

Bilde 82
Gaukås st.: Vanntårnet

Bilde 83
Gaukås st. Murerarbeid

Bilde 84
Smekker bruTilbake til sykkel
Tilbake til togsida
Oppdatert 14.09.2007 / 10.06.2013
©TMR
/