Sykkeltur 15. juli 2007:

Moelv - Eina om Skreiabanen


Fra Gjøvik stasjon. Nordbanen kom aldri lenger.

Søndag 15. juli hadde jeg en dagstur på sykkel i Østlandsområdet. Jeg tok toget til Moelv og sykla via Gjøvik til Lena. Østre Toten var en av fire norske kommuner jeg aldri hadde vært i. De tre andre var Fedje, Solund og Klæbu. Jeg hadde en lang stopp på Gjøvik og på Lena. Jeg vurderte å sykle ned til Skreia, men bestemte meg i sted for å følge den gamle jernbanetraséen til Reinsvoll. Biten ned til Skreia får jeg ta en annen gang. Nedlagte jerbanetraséer er oftest lette å sykle fordi stigningene er moderate. Jeg hadde en fin-fin tur i godt vær.

Stykkevis var den traséen omgjort til sykkelveg med asfalt av varierende kvalitet. Det meste av strekningen var tildels meget god grusveg. Den siste biten fra Bøverbru og til Reinsvold måtte jeg sykle riksvegen, for der lå fremdeles skinnene. Traséen var helt gjengrodd og svillene dårlige. Jeg tror neppe det noen gang kommer til å gå tog mer her.

Fra Reinsvoll var det lett sykling til Eina stasjon, og derfra tok jeg tog tilbake til Tønsberg.

Dersom du klikker på bildene, får du se en større utgave.
(Du kommer tilbake hit ved hjelp av tilbake-knappen)

Tilbake til sykkelsida
Tilbake til togsida


Rt311 og rt316 krysser på Moelv st.
Lena stasjon
7. Mot Lena ved Enge
10. Ved Schjøll hp
13. Mellom Schjøll og Kolbu
16. Skinnebrudd ved ind.område øst for Bøverbru
Reinsvoll Stasjon


Gjøvik stasjon
Lena stasjon
8. Mot Kolbu ved Enge
11. Ved Schjøll hp
14. Kolbu stasjon
17. Traséen videre mot Reinsvoll.
.
Reinsvoll spor 1


Parkerte 69- sett på Gjøvik st.
Lenas første st.,omb. til godshus
9.Rv246 krysses ved Schjøll hp
12. Ved Schjøll hp
15. Kolbu stasjon
Oppbrutte skinner
.
Eina stasjon


Tilbake til sykkelsida
Tilbake til togsida


Oppdatert 17.09.2007 / 12.03.2013
©TMR