Bilder fra Amerikatur 1997.

Dersom du klikker på bildene, får du se en større utgave.

Tilbake

Over Oslo
Over Oslo The Mall
Fra Washington Monum. White House
The White House Harpers Ferry
Harpers Ferry

Ved Island
Ved Island
Fra Washington Monum. The Capitol
The Capitol White Ferry
White Ferry

Ved Grønnland
Ved Grønnland Park
Brookside Gardens The Capitol
The Capitol Mt. Vernon
Mt. Vernon

Tilbake

Oppdatert 09.05.99 / 12.06.2013
©TMR