Bilder fra Amerikatur 1997.

Dersom du klikker på bildene, får du se en større utgave.

Tilbake

Arlington
Arlington Hudson River
Manhatten fra Hudson River Liberty
Liberty Island

Manh.
Utsikt over Manhatten Ellis IS
Mot Ellis Island Liberty
Liberty Island

East River
East River Ellis Is
Ellis Island Berit på Liberty Island
Berit på Liberty Island

Tilbake

Oppdatert 09.05.99 / 12.06.2013.
©TMR