Mai/Juni 2011:

Bergen - Rosendal - Odda - Sauda - Haukeli - Rauland - Åmot

Dersom du klikker på bildene, får du se en større utgave.
(Du kommer tilbake hit ved hjelp av tilbake-knappen)

Tilbake til tekstsida


Tog 609 på Hønefoss stasjon
Tog 609 på Myrdal stasjon
MS Vøringen og MS Amadea i Eidfjord
Tilbakeblikk mot Røldal
Telting på Nesflaten
GPSen holder kontroll også med høyden
Fine biler på Haukelisæter


Tog 609 har kommet til Finse stasjon
Bybanetog i Bergen
MS Amadea i Eidfjord
Høye brøytekanter på fv 520
Gamlevegen opp Brattlansdalen
Et tilbakeblikk i stigningen
En rast ved Venemodammen


Turist fra Hong Kong på Finse
Gurine i Rosendal
MS Amadea forlater Eidfjord
Sauda
Mye gåing opp mot Midtlæger
Møte med hulemannen ved Haukelitunnelen
Statue av Myllarguten i Arabygda


Tilbake til tekstsida


Oppdatert 25.06.2013
©TMR